תקנון אתר

הקדמה–הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו כתנאי מוקדם בביצוע רכישה
-אתר זה הינו אתר למכירת תכשיטים
-השימוש באתר כפוף לתנאי התקנון ומהווה הסכמה לתקנון
-הנהלת האתר רשאית לשנות את מגוון המוצרים מפעם לפעם
-השימוש בפרטי הלקוח יעשה אך ורק לרכישת מוצרים ועל המשתמש לדייק במסירת הפרטים

אופן רכישת המוצרים-

-בבחירת הפריט הינך מביע הסכמתך לרכישתו במחיר הנקוב, עם מילוי פרטי התשלום בכרטיס האשראי ולאחר אישור חברת האשראי, תירשם העסקה במערכת
-במקרה בו לא אושרה העיסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
-הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה ואישור העסקה במאגרי המידע של האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות
-תנאי מוקדם לתוקף קניה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה
-אספקת הפריטים תתבצע לאחר אישור התשלום
-עם אישור התשלום על-ידי חברת האשראי וקבלתו על-ידינו, הלקוח יקבל הודעה במייל
-באתר מופיעים מחירי המוצר והם כוללים משלוח עד פתח דלת הבית.
-מחירי המוצרים כוללים מעמ
-על הלקוח לדייק בפרטי ההזמנה ואין הנהלת האתר אחראית להגעת המוצרים במידה ופרטי הלקוח אינם נכונים
-אספקת המוצרים תתבצע עד 10 ימי עסקים, אולם נעשה ככל שביכולתנו לספק את המוצר בזמן הקצר ביותר(איננו אחראים לעיכובים מטעם דואר ישראל)
-במידה וירצה הלקוח לבטל את ההזמנה, יתאם זאת עם הנהלת האתר (טלפונית), עד 3 ימים מאישור ההזמנה או החלפת הפריט בפריט אחר עד 3 ימים מיום קבלת המוצר, מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזה המקורית ללא פגם או נזק מכל מין או סוג שהוא בהתאם לחוק הקיים
-במידה והלקוח יחזיר את המוצר, הלקוח יחוייב בדמי משלוח
-לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ללא הסכמת הנהלת האתר
-הנהלת האתר רשאית לבטל עיסקה במקרה של כח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ואו כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין
-הודעה על ביטול המכירה תמסר לרוכשים בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה
-הנהלת האתר לא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ואו לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי
-הנהלת האתר אינה אחראית לאיחור בביצוע הספקת המוצר מכל סיבה שאינה בשליטת הנהלת האתר

שירות לקוחות:
-כל שאלה או בירור לגבי הפריטים המוצגים באתר, ניתן לפנות להנהלת האתר במייל-gncreation51@gmail.com

אבטחת מידע ופרטיות:
-הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע
-במקרים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר ואו הנובעים מכח עליון, לא תהיה אחראית הנהלת האתר לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עויין ואו יעשה בו שימוש שלא בהרשאה
-הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוח הרשומים באתר אלא לצורכי ביצוע הרכישה

תנאים כלליים:
-הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תקנון האתר
-עלולים להיות הבדלים בצבע המוצרים בשל הבדלי תאורה
-הנהלת האתר או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא ע״פ תקנון זה
-תמונות ואו מידע ואו אייקונים ואו תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, הינם בבעולתה הבלעדית של הנהלת האתר או מי מטעמה וחל עליהם חוק זכויות יוצרים

X